label-prize-left
Họ & tên Số điểm
Nguyễn Thị Tuyết Như 177,141 ĐIỂM
Hoàng Hữu Dũng 170,534 ĐIỂM
Phạm Thị Trang 144,232 ĐIỂM
Thảo Phạm 135,139 ĐIỂM
Nguyễn Văn Thành 133,093 ĐIỂM
Trần Bích Hạnh 120,693 ĐIỂM
vũ thị nụ 105,588 ĐIỂM
Nguyễn Tuấn Anh 97,362 ĐIỂM
Nguyễn Chung 93,000 ĐIỂM
Lê Trần Thiên Sang 86,881 ĐIỂM
Mai Quang Huy 84,674 ĐIỂM
phạm thị nhâm 83,643 ĐIỂM
Phạm Hồng Quang 83,049 ĐIỂM
Lê Thị Hảo 80,887 ĐIỂM
Lê thị vân huyền 78,927 ĐIỂM
Đoàn Thanh Lâm 78,788 ĐIỂM
Bùi Thị Kim Chung 77,530 ĐIỂM
Lâm Nữ Quỳnh Thu 77,319 ĐIỂM
Trần Quang Bình 73,805 ĐIỂM
Cao Thị Lý 71,013 ĐIỂM
Trần Hạnh 68,998 ĐIỂM
Trương Thị Chanh 65,498 ĐIỂM
Phạm Thanh Tùng 65,208 ĐIỂM
Phạm Thị Thanh Nga 64,485 ĐIỂM
Nguyễn Thị Thìn 61,964 ĐIỂM
Nguyễn Thị Lê Quỳnh 61,611 ĐIỂM
Lê Đình Dũng 61,522 ĐIỂM
Nguyễn Thị Hậu 60,414 ĐIỂM
Trần Văn Triều 60,321 ĐIỂM
Nhữ Hồng Nhung 60,218 ĐIỂM
PHAM TRAN THAO VI 58,190 ĐIỂM
Nguyễn Thị Hà 56,985 ĐIỂM
Phạm Minh Khánh 56,916 ĐIỂM
Trần Thị Hoài 56,259 ĐIỂM
Le Tuan Anh 55,254 ĐIỂM
Đường Thị Hiền 53,331 ĐIỂM
Nguyễn Thanh Hoa 52,930 ĐIỂM
Thuy Lan 52,362 ĐIỂM
Nguyễn Minh Thuỷ 51,312 ĐIỂM
Lê Quốc Huy 50,292 ĐIỂM
Nguyen Thi Bich Phuong (SDT 0905163154) 49,030 ĐIỂM
Ho Vinh Quang 48,085 ĐIỂM
Đỗ Văn Toàn 47,050 ĐIỂM
Mai Mai Nguyễn 44,135 ĐIỂM
Hoàng Long 42,834 ĐIỂM
Lê Thị Sinh 42,490 ĐIỂM
Hoàng thị trang 41,966 ĐIỂM
Bùi Thị Minh Tuyên 41,818 ĐIỂM
Phạm Tiến Giỏi 41,788 ĐIỂM
Đỗ Vân 40,909 ĐIỂM
label-prize-left
label-prize-left