Số quà còn lại của tuần này (11/05 – 17/05)

00

00

00

00

Điểm của bạn sẽ trở về 0 khi tuần 1 kết thúc, hãy đổi quà trước thời điểm đó nhé!
Còn 0 phần quà
01 SẢN PHẨM TIGER CRYSTAL LON CAO
1,500 ĐIỂM
Còn 0 phần quà
01 LỐC TIGER CRYSTAL 4 LON CAO
3,000 ĐIỂM
Còn 0 phần quà
01 LỐC TIGER CRYSTAL 6 LON CAO
4,000 ĐIỂM
Còn 0 phần quà
01 TÚI ĐEO CHÉO TIGER CRYSTAL
5,000 ĐIỂM
Còn 0 phần quà
01 TÚI DU LỊCH TIGER CRYSTAL
8,000 ĐIỂM
Còn 0 phần quà
01 BALO THỜI TRANG TIGER CRYSTAL
10,000 ĐIỂM
Còn 0 phần quà
01 THÙNG TIGER CRYSTAL 24 LON CAO
12,000 ĐIỂM